Om oss


Vår visjon er "Østerås kirke - nær Kristus, i livet" 

Visjonen bygger på disse fire ønskene fra menigheten:

  • Vi vil være en åpen og inkluderende menighet som er tydelig tilstede i lokalmiljøet.
  • Vi vil være en menighet som har et variert gudstjenesteliv.
  • Vi vil være en menighet som satser på barn og unge.
  • Vi vil vise nestekjærlighet, kjempe for rettferdighet og verne om skaperverket.

Finn ansatte

 

Hvem er vi?

 

Diakon

Anabel Eidås Askerud

40036493

Send epost

Kateketvikar

Mathias Ask Jensen Dønvold

47264680

Send epost

Sokneprest

Arnfinn Eng

99745822

Send epost

Sekretær

Siri Herland

40442189

Send epost

Ungdomsarbeider

Sara Løvli Nielsen

97409044

Send epost

Kirkeforvalter

Mari Louise Sulheim Søreide

98267819

Send epost

Seniorprest

Per Olav Vangen

47018658

Send epost

Menighetspedagog

Ingunn Vegge

40442171

Send epost

Menighetsrådet består av

Elisabeth Ødemark, leder
Ragnar Høeg, nestleder, fellesrådsrepresentant
Ragnhild Elisabeth Toyomasu, fast medlem
Geir Giving Kalstad, fast medlem
Petter Marius Hatlen, fast medlem
Odd Vegge, fast medlem
Idar Holmbekk Engebretsen, fast medlem 
Ingrid Marie Liodden, fast medlem
Anne Marie Sand, fast medlem
Hilde Holme, 1. varamedlem 
Inger Marie Jordell, 2. varamedlem

Trond Eirheim, 3. varamedlem
Siri Beate Ehrnst Stousland, 4.varamedlem