Gudstjeneste 11.april


Vi kan fremdeles ikke samles fysisk. Se digital gudstjeneste fra 2.søndag i påsketiden her!

Les mer

 

Gudstjeneste 11.april


Vi kan fremdeles ikke samles fysisk. Se digital gudstjeneste fra 2.søndag i påsketiden her!

Les mer

 

Påsken i Østerås


På grunn av Covid blir kirken holdt stengt i påsken, men her kan du se de digitale gudstjenestene!

Les mer

 

Påsken i Østerås


På grunn av Covid blir kirken holdt stengt i påsken, men her kan du se de digitale gudstjenestene!

Les mer

 

Covid-19 Informasjon


Les mer om de nyeste smittevernsreglene, åpen kirke og kontaktinformasjonen til de ansatte i kirken.

Les mer

 

Covid-19 Informasjon


Les mer om de nyeste smittevernsreglene, åpen kirke og kontaktinformasjonen til de ansatte i kirken.

Les mer

 

Maria Budskapsdag


Se den digitale gudstjenesten på Maria Budskapsdag fra Østerås kirke her.

Les mer

 

Maria Budskapsdag


Se den digitale gudstjenesten på Maria Budskapsdag fra Østerås kirke her.

Les mer

 

Digital temakveld med Henrik Syse


Velkommen til den aller første digitale temakvelden fra Østerås kirke! Temaet for denne første temakvelden er håp i krisetider med Henrik Syse.

Les mer

 

Digital temakveld med Henrik Syse


Velkommen til den aller første digitale temakvelden fra Østerås kirke! Temaet for denne første temakvelden er håp i krisetider med Henrik Syse.

Les mer

 

Lihkku beivviin! Den samiske nasjonaldagen!


Lihkku beivviin! (nordsamisk) Læhkoeh biejjine! (sørsamisk) Vuorbbe biejvijn! (lulesamisk) Gratulerer med samenes nasjonaldag!

Les mer

 

Lihkku beivviin! Den samiske nasjonaldagen!


Lihkku beivviin! (nordsamisk) Læhkoeh biejjine! (sørsamisk) Vuorbbe biejvijn! (lulesamisk) Gratulerer med samenes nasjonaldag!

Les mer

 
 

Kirken i krevende tider

Les hilsen og en søndagsbetraktning fra Sokneprest Per Olav Vangen her.

Les mer

 

Julaftengudstjeneste fra Østerås kirke

Se Julaftengudstjenesten fra Østerås kirke her!

Les mer

 

Konfirmant 2021

Hvem er jeg? Hva er meningen med livet? «En viktig tid – Et viktig valg!» Kirken vil invitere deg til samtale og undring over livets store ...

Les mer

 

Film: Musikk fra Bærums kirketårn

Se og hør den rike musikalske mangfolden i de flotte Bærumskirkene. 

Les mer