Åpen kirke på Østerås


I disse spesielle tider hvor nesten alt igjen er stengt, vil vi ha "Åpen kirke" på Østerås (fra og med tirsdag 17.nov).

 

Her er det rom for stillhet og ettertanke. På søndager i gudstjenestetid, er det mulig å komme innom kirkerommet. På tirsdager treffer du menighetspedagog Mari som gjerne tar en kaffeprat. På torsdager er diakon Anne til stede for dem som trenger det. 

Fra og med uke 47 vil kirken være åpen:
Tirsdager kl. 11-13
Torsdager kl. 18-20
Søndager kl. 11-13

 

De som ønsker nattverd kan spørre prest om det og kan avtale det nærmere med prest.

Alle smittevernregler vil bli ivaretatt. Det betyr maks 10 personer inne i kirkerommet. Vær velkommen!

Tilbake