Trosopplæring i Østerås kirke


Østerås menighet ble en del av trosopplæringsreformen i 2014. Dette gir oss muligheten til å utvide tilbudet til barn og unge i vår menighet. Målet er at alle døpte skal få invitasjon til minst ett trosopplæringstiltak i året, frem til de fyller 18 år. Disse tiltakene vil inneha ulik aktiviteter, lek og moro, men også skape rom for refleksjon og erfaringer knyttet til kristen tro, tradisjon, livstolkning og trosutøvelse.

Her er noen av tiltakene du og ditt barn kan se frem til:
0-1 år: Babysang
2 år: Krøllesamling på familiemiddag
3 år: Familiegudstjeneste med utdeling av bok om Skapelsen, samt samling en ettermiddag i forkant
4 år: Samling og familiegudstjeneste med utdeling av fireårsboken "Min Bildebibel"
5 år: Hellig tre kongersfest 
6 år: Skolestartgudstjeneste med utdeling av 6årsbok "Tre i et tre" 
7 + 8 år: Påskefest
9 + 10 år: Tårnagenter 
10 + 11 år: Lys Våken
14 år: Konfirmantundervisning og konfirmasjon
16-18 år: Lederkurs og ekstremdagen

Det vil alltid være mulig å komme innom kontoret og ta kontakt med oss, slik at ditt barn får tilgang på det materialet som deles ut, selv om dere ikke kan være tilstede den enkelte dagen tiltaket skjer. 

Vi ønsker å ha kontakt med flest mulig familier i vår menighet og blir takknemlig og glad dersom noen har innspill og tanker om vårt barne- og familiearbeid. I samarbeid med frivillige jobber flere fra staben sammen i et barne- og ungdomsutvalg. Dersom du har noen ideer eller prosjekter som du ønsker å sette igang, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss slik at vi kan samarbeide om å få det til. 

Gjennom trosopplæringen i Østerås ønsker vi at barn og unge skal bli kjent med Jesus og erfare en himmel over livet som gir livsglede, håp og fremtidstro, og hjelp til livsmestring i møte med kriser og utfordringer.

Ønsker du å bidra til å utruste barn og unge i Østerås menighet?
Ta kontakt med menighetspedagog Ingunn Vegge.

  Mobil: 40442171
Mail: iv446@kirken.no

 

 

 

 

Tilbake