Åpen kirke


Østerås kirke - torsdager i oddetallsuker!

Åpen kirke i Østerås kl. 19-20 torsdager i oddetallsuker!

Åpen kirke er en mulighet. En mulighet i kirkerommet, med sin talende stillhet. Med mulighet til refleksjon, bønn eller bare det å være. Det vil alltid også være mulighet for å tenne et lys i globen eller snakke med ett eller flere andre mennesker. Et rom som også kan fylles med ord og musikk, og temakveld utvalgte torsdager.

Det er misjons- og diakoniutvalget i Østerås menighet som arrangerer åpen kirke - og en fra utvalget vil være tilstede på hvert arrangement. Meld fra om det er noe du kan tenke deg å bidra med! Og uansett - velkommen til åpen kirkedør kl. 19-20 hver torsdag i oddetallsuker (bortsett fra på helligdager - da feirer vi gudstjeneste)! 

 

6.jan: Jørn og Dorte spiller jula ut

20.jan: Åpen kirke

3.feb: Åpen kirke

17.feb: Åpen kirke

3.mars: TEMA - P o e s i! Margaret Solberg leser fra egen samling "Liljene kommer". Åpen mikrofon. 

17.mars: TEMA - "Møte med fredsprisvinner Desmond Tutu". Kåseri ved Einar Lunde. 

24.mars: TEMA - "Den ortodokse kirken i verden". Foredrag ved kunsthistoriker Caroline Serck-Hanssen.

31.mars: Åpen kirke

14.april: Skjærtorsdag (åpen kirke utgår)

28.april: Åpen kirke

12.mai: Åpen kirke

26.mai: Kr. himmelfartsdag (åpen kirke utgår). Velkommen til gudstjeneste kl. 11!

9.juni: Åpen kirke. Siste gang før sommeren. 

 

Kontaktperson: diakon Anne Storrusten, tlf 400 36493

Tilbake