Velkommen til ny sogneprest!


Innsettelsesgudstjeneste søndag 23.oktober kl. 11!

Søndag 23.oktober innsettes Arnfinn Eng som ny sogneprest i Østerås menighet! På gudstjenesten vil også menighetens nye diakon, Anabel Eidås innsettes. 

Arnfinn Eng hjertelig er fra oktober ansatt som ny sogneprest i Østerås menighet. Han har blant annet vært prest i Sjømannskirken og kommer nå fra stillingen som kapellan i Ris menighet i Oslo. Arnfinn er bosatt på Østerås med sin familie og er godt kjent av mange her på Østerås gjennom menighets- og familiearbeidet. 

Anabel Eidås startet i stillingen som diakon i september og er allerede i gang med sin diakonale oppgave i menigheten. 

Velkommen til innsettelsesgudstjeneste søndag 23.oktober kl. 11 ved nytilsatt prost Ingeborg Sommer! Det blir kor, musikere og festmusikk. Etterpå feirer vi den store dagen med taler og bløtekake! 

 

 

Tilbake