Fasteaksjonen 2023


Søndag 26. mars samler vi inn penger til årets fasteaksjon - bli med!

Bli med å gå med bøsser søndag 26. mars etter gudstjenesten i Østerås kirke. Gudstjenesten er kl. 11.00 og bøssebæringen begynner ca. 12.30. Alle våre 140 konfirmanter skal gå, men vi har mange roder å fylle, så vi trenger flere fra menigheten som har lyst til å gå en viktig søndagstur! 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon har i år tema "Håp i en dråpe vann" og pengene går til å skaffe rent vann til de som ikke har det. Les mer her: https://www.fasteaksjonen.no

Meld gjerne fra til Maria Næs - mn277@kirken.no / 920 46 346 hvis du har lyst til å bidra.

Tilbake