Det summer av liv ved Østerås!


Vi har fått bikube ved Østerås Kirke!

 

På fredag, den 19. mai fikk vi en bikube ved Østerås Kirke! Bikuben er plassert på baksiden av kirken, og eies av birøkter Akvile Dahlman. I et godt samarbeid med Akvile, har vi spennende planer om arrangementer hvor barna kan få være med og se at birøkter steller bikuben og få opplæring i bienes kultur og livsverden. I tillegg vil det bli solgt "Himmelsk honning" på Novembermarkedet!


På bildet kan dere se at bikuben er plassert på baksiden av Østerås Kirke!
Foto: Akvile Dahlman


Bildet viser at det summer av liv rundt bikuben!
Foto: Akvile Dahlman

I denne første tiden vil bienes fokus være å bli sterke, og det kan allerede være titusener av bier i bikuben! Dronningbien kan legge opptil 1000 egg per dag, og det kan bli opptil 80 000 bier i bikuben på det meste. I trekksesongen, fra da løvetannen blomstrer til lyngen blomstrer, bugner naturen over med nektar- og pollenkilder. Her kan biene skaffe seg mat og samle opp et lager av honning. Innhøsting av honning skjer vanligvis i midten av juli, og rundt august-tiden begynner man å forberede overvintring av biene. Det er cirka 15-20 000 bier som overvintrer.


På bildet er det birøkter Akvile som steller bikuben ved Østerås Kirke! Stell av bikuben gjøres cirka én gang ukentlig.
Foto: Anabel Eidås Askerud

Det er normalt én dronning i hver bikube, og denne dronningen er ofte mye større enn de andre biene til tross for at den er av samme art som de andre biene. Dette skyldes at den får mye mer ernæring enn de andre. Bier er vegetarianere, så de stikker kun i selvforsvar. Brodden deres er lokalisert på nedre del av magen sin. Dersom biene stikker kan brodden feste seg til menneskehuden og dermed rive av en del av magen sin, som igjen kan føre til at bien dør.

Kilder:
- Informasjon fra Akvile Dahlman

Tilbake